Thứ sáu, 12/02/2016

Giải thưởng SV NCKH - Euréka

Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự xét trao tặng máy tính của chương trình “Máy tính cũ – Tri thức mới” năm 2015 dành cho sinh viên tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka
10/12/2015 03:25:34


Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka khó khăn có phương tiện để tiếp cận với kiến thức công nghệ thông tin phục vụ cho học ...     (xem thêm)