You are here: THƯ VIỆN Năm 2010 Nghiên cứu đa dạng di truyền một số mẫu phân lập nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei trên cây cao su bằng phân tích trình tự vùng ITS-rDNA và chỉ thị ISSR (LV-KTCN-CNS02)

 

 

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số mẫu phân lập nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei trên cây cao su bằng phân tích trình tự vùng ITS-rDNA và chỉ thị ISSR (LV-KTCN-CNS02)

E-mail Print PDF

Tên đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền một số mẫu phân lập nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei trên cây cao su bằng phân tích trình tự vùng ITS-rDNA và chỉ thị ISSR

• Thực hiện
Dương Ngọc Kiều Thi
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Điện thoại: 01688.308.374
Đề tài được thực hiện từ ngày 07/01/2010 đến hết ngày 13/07/2010 tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

• Mục tiêu nghiên cứu:
Tìm hiểu tính đa dạng và mối quan hệ di truyền của một số mẫu phân lập nấm C. cassiicola được thu thập tại một số vùng trên các dòng vô tính cao su khác nhau ở Việt Nam bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS – rDNA và chỉ thị phân tử ISSR nhằm tìm ra ở Việt nam tồn tại bao nhiêu nòi nấm C. cassiicola trên cây cao su, những nòi này xuất hiện ở các vùng nào ở Việt Nam và trên những dòng vô tính cao su nào làm cơ sở cho phương pháp chọn lọc và lai tạo giống cũng như khuyến cáo trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác hại đối với môi trường, tránh sự kháng thuốc diệt nấm cũng như giảm thiểu về tác hại kinh tế do dịch bệnh gây ra.

• Tóm tắt đề tài: (nội dung, ý nghĩa và thực tiễn)
Bệnh rụng lá Corynespora, gây nên bởi nấm Corynespora cassiicola, là một trong những bệnh quan trọng trên cây cao su (Hevea brasiliensis). Triệu chứng bệnh đa dạng và biến thiên nên rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lá khác. Bệnh gây rụng lá Corynespora trên cây cao su sẽ dẫn đến thiệt hại nặng nề cho ngành cao su. Kiểm soát bệnh bằng thuốc hóa học ảnh hưởng đến môi trường. Kiểm soát bệnh bằng biện pháp di truyền đang được hi vọng sẽ đem lại kết quả tốt hơn.
Do đó, 34 mẫu phân lập nấm C. cassiicola từ các vùng khác nhau trên các dòng vô tính cao su khác nhau được tách đơn bào tử, nhân sinh khối và ly trích DNA, thực hiện phản ứng PCR – ITS với cặp mồi ITS1 và ITS4, giải trình tự, so sánh kết quả giải trình tự để tìm sự khác biệt. Thực hiện phản ứng PCR – ISSR với 5 mồi UBC826, UBC835, Mj3, Mj4, Mj5, so sánh sự khác biệt của các băng DNA trên gel điện di để phân tích đa dạng di truyền.
 Công trình phân tích đa dạng di truyền sử dụng chỉ thị phân tử ISSR và giải trình tự vùng rDNA – ITS đã phân tách 34 mẫu phân lập nấm C. cassiicola thành hai nhóm chính. Nhóm 1 gồm 21 mẫu phân lập thu thập từ các vùng Lai Khê, Đồng Nai, Quảng Nam, nhóm 2 gồm 13 mẫu phân lập còn lại thu thập từ các vùng Lai Khê, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Phước và Tây Nguyên. Đã phát hiện được SNPs trong vùng rDNA – ITS trong các mẫu phân lập được nghiên cứu. Kết quả tìm kiếm BLAST cho thấy trình tự nucleotide vùng rDNA – ITS của nấm C. cassiicola có tính bảo tồn cao. Nhìn chung, chỉ thị phân tử ISSR là một kỹ thuật hữu hiệu để phân biệt các nhóm di truyền nấm trong khi chỉ thị phân tử trình tự rDNA – ITS không những có thể định danh mà còn có thể suy ra các nhóm di truyền nấm này. Nghiên cứu này khẳng định có ít nhất hai nhóm di truyền nấm C. cassiicola xâm nhiễm vào cây cao su trồng ở Việt Nam. Khả năng lây nhiễm trên các dòng vô tính cao su của các mẫu phân lập thuộc hai nhóm di truyền này cần được xem xét nhằm xác định rằng có phải chúng thuộc về hai nòi sinh lý khác nhau hay không.

• Địa chỉ ứng dụng:
Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam
Các trung tâm nghiên cứu cao su tiểu điền về giống và bệnh cây cao su.

Chia sẻ