Hình header

Kết quả trao giải Hội nghị Khoa học “Ứng dụng Công nghệ Sinh – Y Sinh trong điều trị y khoa lâm sàng”

Hội nghị - Diễn đànNgày đăng: 03/04/2019Nguồn tin: TST

Hội nghị Khoa học “Ứng dụng Công nghệ Sinh – Y Sinh trong điều trị y khoa lâm sàng” lần 1 năm 2019 đã diễn ra tại Bệnh viện Quân y 7A (Số 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị gồm 2 phần: Phiên toàn thể và các phiên tiểu ban. Các phiên tiểu ban được chia thành 2 tiểu ban báo cáo oral song song.

Phiên toàn thể bao gồm 2 bài tham luận, báo cáo của PGS.TS.BS. Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và TS. Nguyễn Đăng Quân – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.

Phiên Tiểu ban 1 – Khoa học Y sinh gồm 6 báo cáo tập trung vào các nghiên cứu cơ bản của y sinh về các kiểu đột biến gen ở bệnh nhân βeta-thalassemia, khảo sát tác động của cao chiết gừng lên sự tăng sinh của tế bào ung thư biểu mô gan Hepg2 ở điều kiện nuôi cấy 3D, Nghiên cứu liệu pháp Nano oxy hóa khử ứng dụng trong kháng khuẩn và kháng ung thư, nghiên cứu tính chất biểu hiện của MiRNA-141 và gene đích Pten trên bệnh nhân ung thư vòm họng ở Việt Nam và nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch His-TAT-HA2 dung hợp apoptin của virus thiếu máu ở gà (Chicken Anemia Virus), hướng đến trị liệu ung thư,...

Phiên Tiểu ban 2 – Y sinh lâm sàng 6 báo cáo thảo luận về các ứng dụng của y sinh trong điều trị lâm sàng như nghiên cứu chấm lượng tử - vật liệu Nano phát quang tiềm năng trong đánh dấu sinh học, hiệu quả sử dụng ánh sáng đỏ trong thiết lập tĩnh mạch ngoại biên, khảo sát quy trình tạo xương xốp vô bào bằng tác nhân Acetone, nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium knowlesi từ khỉ sang người ở vùng biên giới Việt – Lào, phân tích ảnh não người và tìm điểm bất thường bằng phương pháp PSO-EM,...

Kết quả của hội nghị đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích:

STT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ

I

TIỂU BAN 1: KHOA HỌC Y SINH

1

NGHIÊN CỨU LIỆU PHÁP NANO OXY HÓA KHỬ ỨNG DỤNG TRONG KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG UNG THƯ

Nguyễn Trịnh Quỳnh Như

Trần Ngọc Hân

Trịnh Thị Kim Xuyến

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Quỳnh Anh

Mai Thị Huyền Trang

Vòng Bính Long

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

 

Giải Nhất

2

NHÂN DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH HIS-TAT-HA2 DUNG HỢP APOPTIN CỦA VIRUS THIẾU MÁU Ở GÀ (CHICKEN ANEMIA VIRUS), HƯỚNG ĐẾN TRỊ LIỆU UNG THƯ

Nguyễn Trọng Bình

Ngô Vĩnh Tường

Trương Hồ Nhật Nguyên

Nguyễn Đăng Quân

Dương Hoa Xô

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Giải Nhì

3

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT BIỂU HIỆN CỦA MiRNA-141 VÀ GENE ĐÍCH PTEN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM HỌNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Danh

K’ Trọng Nghĩa

Quang Trọng Minh

Nguyễn Hoàng Nhật Minh

Hoàng Văn Nam

Lê Huyền Ái Thúy

Lao Đức Thuận

Trường Đại học Mở TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Giải Ba

4

CÁC KIỂU ĐỘT BIẾN GEN Ở BỆNH NHÂN ΒETA-THALASSEMIA

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Phạm Thị Ngọc Nga

Nguyễn Trung Kiên

Trần Ngọc Dung

Lê Thị Hoàng Mỹ

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Khuyến khích

5

GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR IMPROVES THE PATHOLOGICAL CONDITION IN BILE DUCT-LIGATED MICEs

Van Trinh Le

Quang Huy Do

Minh Thanh Dang

Tien Trieu Pham Le

Van Luan Tran

Chan Khon Huynh

Ai Xuan Le Holterman

Hai Nhung Truong

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM

Khuyến khích

6

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA POLYBRENE LÊN QUÁ TRÌNH CHUYỂN GEN GFP VÀO TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ TỪ MÔ MỠ CHUỘT

Phạm Lê Bửu Trúc

Vũ Bích Ngọc

Nguyễn Ngọc Cường

Bùi Thị Vân Anh

Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NANOGEN

Khuyến khích

II

TIỂU BAN 2: Y SINH LÂM SÀNG

1

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG ĐỎ TRONG THIẾT LẬP TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh

Ngô Quang Anh

Đặng Quỳnh Như

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giải Nhất

2

NHIỄM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Plasmodium knowlesi TỪ KHỈ SANG NGƯỜI Ở VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO

Hoàng Hà

Tiengkham Pongvongsa

Yoshimasa Maeno

Kazuhiko Moji

Shusuke Nakazawa

Trường Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng

Giải Nhì

3

KHẢO SÁT QUY TRÌNH TẠO XƯƠNG XỐP VÔ BÀO BẰNG TÁC NHÂN ACETONE

Tô Minh Quân

Trịnh Ngọc Lê Vân

Lê Thị Vỹ Tuyết

Lê Quang Trí

Trần Lê Bảo Hà

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Bệnh viện Quân y 7A

Giải Ba

4

CHẤM LƯỢNG TỬ - VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG TIỀM NĂNG TRONG ĐÁNH DẤU SINH HỌC

Lê Khánh Thiên

Trần Thị Hồng Điệp

Nguyễn Cao Trí

Trần Văn Hiếu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Khuyến khích

5

LOW-COST, ACCESSIBLE FABRICATION METHODS FOR MICROFLUIDICS RESEARCH IN LOW-RESOURCE SETTINGS

Hoang Tuan Nguyen

Bich Ha Nguyen Thach Bao Han Ly

Emmanuel Roy

Chan Khon Huynh

Cecile Mong Tu Perrault

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM

Khuyến khích

6

PHÂN TÍCH ẢNH NÃO NGƯỜI VÀ TÌM ĐIỂM BẤT THƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PSO-EM

Trần Anh Tuấn

Lê Trần Trung

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Khuyến khích

 

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn