Hình header

Nhận đề tài, giải pháp đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM lần thứ 25 (2017 – 2018)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuậtNgày đăng: 14/12/2018Nguồn tin: TST

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các Sở - Ban ngành tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần 24 (2017-2018) là hoạt động hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, đồng thời hưởng ứng 07 chương trình trọng điểm của thành phố: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; Chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ngập nước; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

 

Đối tượng tham gia dự thi là cá nhân hoặc tổ chức có các giải pháp phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học đề có thể tham gia. Cụ thể:

  • Cá nhân: là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp có các đề tài nghiên cứu hoặc giải pháp công nghệ được tạo ra và ứng dụng góp phần xây dựng và phát triển TP. Hồ Chí Minh từ những năm gần đây đều có quyền tham gia Hội thi.
  • Tổ chức: Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi với nghĩa vụ giới thiệu đầy đủ các tác giả hoặc đồng tác giả liên quan. Tổ chức có thể cho phép các tác giả hoặc đồng tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, nhưng phải có xác nhận bằng văn bản.

Ban tổ chức Hội thi sẽ tiếp nhận đề tài/giải pháp dự thi thuộc 7 lĩnh vực: Giải pháp/Công nghệ xây dựng Thành phố thông minh; Điện, điện tử, Công nghệ thông tin, viễn thông; Cơ khí và tự động hóa, giao thông; Công nghệ Sinh học, nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm; Công nghệ vật liệu, xây dựng, thủy lợi, phòng chống ngập lụt đô thị; Công nghệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; Y tế, giáo dục chuyên nghiệp và Đại học.

Ban tổ chức thành lập Hội đồng khoa học theo chuyên ngành để đánh giá các đề tài khoa học tham gia Hội thi. Tiêu chí đánh giá của Hội đồng khoa học là: Tính mới và sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Đối với các giải pháp phát triển công nghệ dưới dạng cơ cấu, sản phẩm, thiết bị, chất liệu, quy trình, vật liệu vi sinh … sẽ được chấm theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành phố, và sẽ được sơ tuyển để chuyển đi tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc theo quy định của Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Toàn quốc.

Trong trường hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học hàm chứa nhiều nội dung về phát triển công nghệ được dự thi và Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá đề tài theo thang điểm sáng tạo kỹ thuật.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, ngành, quận trở lên, đã được nghiệm thu đạt từ lọai Khá trở lên, đáp ứng các điều kiện tham dự Giải thưởng VIFOTEC, sẽ được Ban Tổ chức Hội thi Thành phố chuyển tiếp tham dự Giải thưởng VIFOTEC.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi; Bản tóm tắt đề tài/giải pháp dự thi; Bản mô tả đề tài/giải pháp dự thi; Các tài liệu minh họa khác. Biểu mẫu và yêu cầu chi tiết của hồ sơ vui lòng truy cập tại website www.khoahoctre.com.vn .

Ban tổ chức bắt đầu nhận đăng ký từ nay đến trước ngày 31/12/2018  tại các địa điểm sau:

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

  • Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh - 01 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1. Điện thoại :  (08)3.8233363
  • Ban Thư ký - Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố - 224 Điện Biên Phủ, Q.3 - Điện thoại : (08)3.9325305;
  • Phòng  Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố - 273 Điện Biên Phủ, Q.3.  Điện thoại: (08)3.8298217;
  • Ban Chính sách Pháp luật - Liên đoàn Lao động Thành phố - 14 Cách Mạng Tháng Tám, Q.1. Điện thoại: (08)3.8290825;

01 Giải Đặc biệt là giải được chọn ra trong số các đề tài/giải pháp đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (nếu có), giá trị giải thưởng và được tặng Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố;

Các Giải Nhất của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 40.000.000 đồng và được tặng Bằng khen của Ủy Ban Nhân dân Thành phố;

Các Giải Nhì của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 32.000.000 đồng và được tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi;

Các Giải Ba của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 24.000.000 đồng và được tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội thi;

Các Giải Khuyến khích của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giá trị giải thưởng 8.000.000 đồng và được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi;

Các đề tài, giải pháp xuất sắc nhất sẽ được tôn vinh và khen thưởng tại Lễ Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố, lần thứ 25 (2017 – 2018). Các đề tài, giải pháp tham gia Hội thi sẽ được hỗ trợ về sở hữu trí tuệ (tham dự các lớp giới thiệu về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ); Các đề tài, giải pháp đạt từ giải Ba trở lên sẽ được hỗ trợ chuyển giao (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu thử nghiệm; Đưa vào danh sách các đề tài, giải pháp được giới thiệu và khuyến nghị áp dụng trong các dự án, chương trình của Thành phố có sử dụng công nghệ liên quan; Thông qua vòng sơ tuyển trong các Chương trình khoa học công nghệ của Thành phố nếu có nội dung phát triển thành đề tài nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc thành các Dự án triển khai ứng dụng; Tham vấn trong việc giao kết và đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ; chuyển tiếp đi tham dự các hội thi, giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế liên quan).

Tải thể lệ và phiếu đăng ký tham gia Hội thưởng tại link https://goo.gl/7Urqwu

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn