Hình header

Cuộc thi "Sáng tạo phần mềm ứng dụng dành cho sinh viên lần 1 năm 2019

Lập trình MakerthonNgày đăng: 25/09/2019Nguồn tin: TST

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).

- Khuyến khích phong trào học tập, sáng tạo, qua đó phát hiện, phát triển các phần mềm ứng dụng dành cho thanh niên, sinh viên.

- Góp phần đưa các sản phẩm phần mềm vào ứng dụng thực tế phục vụ việc học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội của sinh viên.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo phương châm: “Tiết kiệm - Hiệu quả - Thiết thực - Chất lượng”.

- Đảm bảo tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tập thể, cá nhân có khả năng, chuyên môn tham gia.

- Công tác tổ chức và chấm thi công bằng, khách quan.

- Sản phẩm phần mềm được trao giải phải có khả năng triển khai ứng dụng trong thực tế.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và công tác ở trong nước và ngoài nước.

- Tác giả của phần mềm dự thi có thể là cá nhân hoặc tập thể, mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều phần mềm.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:

  1. Thời gian:

- Thi gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 18/11/2019 (Thứ Hai).

- Vòng Bán kết: Ngày 29/11/2019 (Thứ Sáu).

- Vòng Chung kết, trao giải dự kiến: Ngày 15/12/2019 (Chủ nhật).

2. Địa điểm:

Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận sản phẩm dự thi tại địa chỉ:

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Địa chỉ: Lầu 3, số 01, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại: (028)38.233.363 - (028)38.230.780 - Fax: 38.244.705

Email: khoahoctre@gmail.com; Website: www.khoahoctre.com.vn

Tác giả có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện về địa chỉ trên (Lưu ý: Đối với trường hợp này, Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc hồ sơ bị thất lạc hoặc hư hỏng).

  1. H sơ d thi:

Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

  • Phiếu đăng ký dự thi (mẫu số 01);
  • Bản thuyết minh (mẫu số 02);
  • Mô hình, sản phẩm phần mềm dự thi (nếu có).
  1. Nội dung dự thi:

Các mô hình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm tin học phục vụ cho việc học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, hoạt động tình nguyện,… của sinh viên và công tác quản lý sinh viên.

V. GIẢI THƯỞNG:

- 01 Giải Nhất: 40.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

- 01 Giải Nhì: 20.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

- 01 Giải Ba: 10.000.000 đồng và Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

- Các Giải Khuyến khích: Bằng khen Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố.

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Trưởng Ban:

+ Đ/c Đoàn Kim Thành - UVBTV Thành Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

- Phó Ban:      

+ Đ/c Ông Thị Ngọc Linh - UVBTV, Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Đ/c Trần Đức Sự - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

  • Thành viên:

+ Đ/c Nguyễn Tất Toàn - UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch UVBTK, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố;

+ Đ/c Trần Kim Phẳng - UVBCH, Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố;

+ Đ/c Ngô Thị Tú Trinh - Trưởng phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

+ Đ/c Đặng Lê Tiến Hưng - Phó Phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

+ Đ/c Hoàng Thị Cẩm Chương - Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

+ Đ/c Lê Văn Cường - Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ;

+ Đ/c Trương Thượng Quyền - Cán bộ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

 

2. Nhiệm vụ Ban tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung tổ chức, triển khai và làm công tác truyền thông cho cuộc thi.

- Triển khai rộng rãi thông tin về cuộc thi và vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và sinh viên tham gia cuộc thi.

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự thi.

- Mời và tổ chức Hội đồng giám khảo, Hội đồng khoa học để đánh giá các ý tưởng; tổ chức vòng Bán kết, vòng Chung kết và trao giải cuộc thi.

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho thí sinh tham gia cuộc thi.

3. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 09/2019:  Ban hành kế hoạch cuộc thi.

- Ngày 18/11/2019: Hạn chót nhận hồ sơ tham gia.

- Ngày 29/11/2019: Vòng Bán kết cuộc thi.

- Ngày 15/12/2019 (dự kiến): Vòng Chung kết, trao giải cuộc thi.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn