Hình header

Thể lệ Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ năm 2018

Vườn ươmNgày đăng: 21/12/2017Nguồn tin: TST

(đính kèm Thông báo số: 25  - TB/ KHCN, ngày 21 / 12  /2017

của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ)

 

 

Điều 1.  ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Độ tuổi của chủ nhiệm đề tài: tối đa không quá 35 tuổi.

- Không giới hạn số lượng, độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài.

- Mỗi cá nhân không đồng thời làm chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm quá 2 đề tài, hoặc 1 dự án cấp thành phố (cho đến khi nghiệm thu).

- Cá nhân đăng ký thực hiện đề tài, dự án bị trễ hạn quá 18 tháng chưa nghiệm thu, chưa quyết toán (không chứng minh được lý do chính đáng) sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong 2 năm tiếp theo tính từ thời điểm nghiệm thu hoặc thanh lý và quyết toán kinh phí, hoặc bị xuất toán thu hồi lại kinh phí đã cấp.

 

Điều 2.  ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:

- Mỗi đề tài chỉ được đăng kí 01 người làm chủ nhiệm đề tài.

- Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo có giá trị khoa học và công nghệ, có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến về công nghệ, tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi và tính liên ngành.

- Đề tài cùng nội dung nghiên cứu (đã, đang hoặc chờ nhận kinh phí nghiên cứu thuộc ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác) không được đăng ký sơ tuyển.

 

Điều 3.  NỘI DUNG:

- Nghiên cứu một số vấn đề khoa học xã hội phục vụ cho công tác quản lý và phát triển lành mạnh về mọi mặt trong các đối tượng thanh thiếu niên thành phố.

- Chú trọng nghiên cứu cơ bản, đẩy mạnh về nghiên cứu triển khai, ứng dụng gắn liền với mục tiêu và nội dung 15 chương trình nghiên cứu chuyên ngành của thành phố:

1. Chương trình CNTT và điện tử viễn thông

2. Chương trình Công nghệ Sinh học

3. Chương trình Vật liệu mới và Công nghệ Dược

4. Chương trình Công nghệ Công nghiệp - Tự động hóa

5. Chương trình Bảo vệ Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

6. Chương trình An ninh thông tin

7. Chương trình Phát triển vi mạch

8. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

9. Chương trình Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

10. Chương trình Y tế

11. Chương trình nghiên cứu giảm ngập nước

12. Chương trình nghiên cứu giảm ùn tắc giao thông

13. Chương trình Khoa học Xã hội và nhân văn

14. Chương trình Quản lý đô thị

15. Chương trình Giáo dục - Thể dục thể thao và Phát triển nguồn nhân lực

- Chương trình “Vườn ươm” không phải là chương trình chuyên ngành nên không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu.  

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm chương trình Vươn ươm khuyến khích các nội dung nghiên cứu sau:

         - Khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;

         - Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị;

Nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị. Cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn;

         - Nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo;

         - Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi;

         - Vận động thanh niên nâng cao nhận thức và khả năng thực hành pháp luật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc;

         - Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố.

 

Điều 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện đề tài là không quá 12 tháng, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phân bổ thời gian hợp lý trong khoảng thời gian cho phép theo quy định của chương trình.

Điều 5.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN:

- Hồ sơ gồm 1 bộ hồ sơ gốc và 5 bộ photocopy trình bày và in trên khổ giấy A4 (tất cả đóng thành cuốn), sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (file word, không đặt mật khẩu).

  • Hồ sơ đăng ký gồm:
  1. Thuyết minh đề tài (trình bày tối đa 40 trang đánh máy khổ giấy A4), chọn 1 trong 2 mẫu (mẫu số 1 dành cho với các đề tài thuộc lĩnh vực Xã hội và Nhân văn, Giáo dục, Kinh tế; mẫu số 2 dành cho các đề tài thuộc các lĩnh vực còn lại).
  2. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (do cơ quan nơi chủ nhiệm đề tài đang công tác xác nhận và đóng đấu), mẫu số 3.

Trường hợp người đăng kí là sinh viên không có lý lịch khoa học thì nộp giấy xác nhận sinh viên thay cho mẫu số 3.

 

Tải hồ sơ đăng kí và biểu mẫu tại website: khoahoctre.com.vn mục Văn bản

Tải biểu mẫu tại đây: Biểu mẫu

  • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/01/2018.
  • Địa điểm:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý khoa học và Phát triển Dự án - Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn

Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38.230.780 - 0909.065.119 (gặp đồng chí Sơn Giang)

Website: www.khoahoctre.com.vn, Email: vuonuomtst@gmail.com

 

Điều 6.  HỒ SƠ NGHIỆM THU:

Trước khi nghiệm thu: cơ quan chủ trì hướng dẫn chủ nhiệm đề tài hoàn tất các thủ tục quyết toán kinh phí và làm báo cáo nghiệm thu theo mẫu, số lượng nộp: 06 bản. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ lập Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Sau khi nghiệm thu: chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu (Có xác nhận của Chủ tịch và Phản biện của Hội đồng) và nộp 04 bản.

+ Cơ quan quản lý hướng dẫn chủ nhiệm đề tài hoàn tất các thủ tục kết thúc hợp đồng: đăng ký kết quả nghiên cứu, thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng theo mẫu biểu.

+ Cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì phối hợp thực hiện hỗ trợ và chuyển giao các kết quả nghiên cứu tốt đến các đơn vị phù hợp để triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

 

Điều 7.  QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ & QUYẾT TOÁN:

- Kinh phí cấp cho mỗi đề tài không quá 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn ngân sách Nhà nước.

- Các khoản kinh phí thực hiện đề tài và khoản chi cố định phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức hội đồng được quy định theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC_BKHCN.

- Kinh phí được cấp cho chủ nhiệm đề tài theo hình thức chuyển khoản trong 03 lần, cụ thể: lần 1 sau khi xét duyệt (chiếm 50% tổng kinh phí được duyệt), lần 2 sau khi thẩm định giữa kì đạt yêu cầu (40% tổng kinh phí) và đợt 3 sau khi nghiệm thu đề tài (10% tổng kinh phí).

- Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và cung cấp đầy đủ chứng từ quyết toán cho cơ quan quản lý.

 

Điều 8.  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

- Đề tài hoàn thành đúng hạn và vượt mức nhiệm vụ đặt ra, tạo nên những kết quả khoa học và công nghệ xuất sắc sẽ được xét khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng hiện hành.

- Đề tài bị trễ hạn nghiệm thu, chưa quyết toán so với hợp đồng (không chứng minh được lý do chính đáng) thì chủ nhiệm đề tài sẽ không được đăng ký thực hiện đề tài trong 2 năm tiếp theo.

- Đề tài không thể tiếp tục thực hiện theo hợp đồng thì cơ quan quản lý sẽ thành lập Hội đồng thanh lý đề tài và thu hồi kinh phí đã chuyển cho chủ nhiệm đề tài.

                                                                        TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn