Hình header

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC Giữa Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm

Hợp tác nghiên cứuNgày đăng: 12/04/2019Nguồn tin: TST

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC Giữa Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Giai đoạn 2019 – 2024 đã diễn ra trang trọng vào sáng nay tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (140 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh).

Nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của hai đơn vị. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên, kết hợp xây dựng các chương trình hoạt động sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp, tham quan đào tạo và thực tế dành cho học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đại diện là Ông Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách trường và Ông Đoàn Kim Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Nội dung hợp tác
- Trung tâm triển khai Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ và Vườn ươm Khoa học Thanh niên (Việt Á) và đặt hàng nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên trẻ nhà trường thực hiện ít nhất 03 đề tài/năm. 
- Trường tài trợ cho Trung tâm ít nhất 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) để tổ chức các chương trình, hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong 01 năm. Hai đơn vị sẽ tiến hành ký phụ lục tài trợ riêng cụ thể cho từng hoạt động.
- Hai bên phối hợp và định kỳ tổ chức Hội nghị khoa học “An toàn thực phẩm và an ninh lương thực” hàng năm.
- Hai bên phối hợp và tổ chức Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện, tổ chức các sân chơi khoa học, chuyến xe tri thức tham quan các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
- Hai bên cùng khuyến khích hợp tác tìm kiếm các dự án đào tạo sau đại học và các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để cùng chia sẻ nguồn lực đáp ứng yêu cầu đôi bên cùng có lợi tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn