Hình header

Mở rộng mạng lưới xã hội nhằm gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên đại học

Giải thưởng SV NCKH - EurékaNgày đăng: 08/01/2018Nguồn tin: TST

Nhóm sinh viên Bùi Thị Vân, Phạm Mai Giang, Trần Thị Minh Hằng, Đào Thị Mai, Phùng Thị Nhung với sự hướng dẫn của ThS. Phạm Hương Quỳnh đến từ Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nghiên cứu đề tài "Phân tích hành vi mở rộng mạng lưới xã hội nhằm gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên đại học". Đề tài đã xuất sắc vượt qua 191 đề tài tham gia lĩnh vực Kinh tế - Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka năm 2017 để giành giải nhất của lĩnh vực Kinh tế năm nay.

Hiện nay, nước ta đang đối mặt với tình trạng tỷ lệ thất nghiệp của lao động có trình độ từ đại học trở lên có xu hướng gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước của đối tượng này là 3,96% và đặc biệt cao ở khu vực thành thị. Vậy ngoài những nhân tố như trình độ chuyên môn, kỹ năng thì nhân tố nào tác động đến vấn đề tìm được việc làm? Nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra và đưa ra kết luận về tầm quan trọng của MLXH trong vấn đề tìm kiếm việc làm. Các tác giả như Mark Granovetter (1978), Ronald Burt (2004) đã nhận định thông qua MLXH, con người tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn và cơ hội thăng tiến trong công việc cao hơn. Cùng với quan điểm trên, tác giả Phạm Huy Cường (2014) và Lê Ngọc Hùng (2003) kết luận sinh viên có xu hướng tìm kiếm việc làm qua kênh phi chính thức - sử dụng các mối quan hệ để có việc làm và họ thấy rằng thông tin việc làm từ MLXH là hữu ích. Từ đây có thể khẳng định lại một lần nữa về vai trò của MLXH trong việc tìm kiếm việc làm của các cá nhân. Tuy nhiên, sinh viên đại học có nhận thức và hành vi như thế nào về vấn đề này thì hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra. Từ đó, nhóm tác giả đã thực hiện đề tài với mục đích phân tích và đánh giá thực trạng hành vi mở rộng MLXH nhằm gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên đại học. 

Các yếu tố tác động đến nhận thức và hành vi mở rộng MLXH

Nhóm đã thực hiện khảo sát và phân tích sự khác biệt trong nhận thức giữa các nhóm sinh viên:

1, Sinh viên có học lực xuất sắc nhận thức cao hơn so với những sinh viên có học lực khá hay trung bình – khá.

2, Sinh viên tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể có nhận thức về mở rộng MLXH cao hơn so với sinh viên không tham gia.

3, Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khá giả có mức nhận thức cao hơn so với các bạn sống trong gia đình khó khăn, trung bình.

 

Về sự khác biệt trong hành vi mở rộng MLXH giữa các nhóm sinh viên kết quả nghiên cứu cho thấy:

1, Sinh viên có học lực giỏi, xuất sắc có nhận thức cao hơn sinh viên có học lực khá, trung bình khá.

2, Sinh viên sống ở thành thị có hành vi mở rộng MLXH cao hơn nhóm sinh viên sống ở nông thôn.

3, Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khá giả có hành vi liên hệ cao hơn so với các bạn sống trong gia đình khó khăn, trung bình.

4, Sinh viên có làm thêm công việc sử dụng chuyên môn có hành vi về mở rộng MLXH cao hơn nhóm sinh viên có làm thêm công việc không sử dụng chuyên môn và nhóm sinh viên không làm thêm.

5, Sinh viên có tham gia tổ chức đoàn thể/ CLB có hành vi mở rộng MLXH cao hơn nhóm sinh viên không tham gia tổ chức đoàn thể/ CLB.

Đề tài nghiên cứu đã cho thấy tầm quan trọng của nhân tố mới: mạng lưới xã hội trong vấn đề gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên đại học. Từ đó nghiên cứu điều tra được nhận thức của sinh viên đối với vấn đề này và xác định được giai đoạn hành vi trong việc mở rộng mạng lưới xã hội. Tuy nhiên, nhận thức sinh viên về vấn đề này vẫn chưa cao, mới biết được bản chất vấn đề nhưng vẫn chỉ là manh nha thay đổi hành vi, sự thay đổi còn chưa tích cực.  Đề tài còn một số hạn chế như mẫu điều tra cũng như chưa đi sâu phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến hành vi. Từ đây, phía sinh viên cần có sự thay đổi hành vi để bản thân không nằm trong số sinh viên thất nghiệp mặc dù có đủ kiến thức, kỹ năng. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng có những hoạt động tăng cường mối liên hệ giữa thầy cô và sinh viên để hỗ trợ sinh viên về mặt thông tin việc làm trên thị trường lao động.

Hình ảnh nhóm tác giả

Nội dung chi tiết của đề tài các bạn có thể xem tại website: www.tvdt.khoahoctre.com.vn

Thanh Luân

Phòng Truyền thông TST

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn