Hình header

Lớp hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế - Khóa 4 năm 2019

Mặc địnhNgày đăng: 07/06/2019Nguồn tin: TST

 

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm, Viện nghiên cứu tiếp cận với cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo mở lớp hướng dẫn viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế - Khóa 4 năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Trang bị các kiến thức và kỹ năng viết một bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí và chuyên san quốc tế. Sau khi hoàn tất khoá học, học viên sẽ:

- Hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học;

- Nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học, từ cách đặt tựa đề đến phần tài liệu tham khảo;

- Làm quen với tiếng Anh trong khoa học và văn phong khoa học;

- Biết được cách viết và trả lời bình duyệt;

- Có khả năng soạn một bài báo khoa học hoàn chỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung tâm, Viện nghiên cứu muốn tìm hiểu và có nhu cầu công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.

- Chủ nhiệm đề tài chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ.

III. NỘI DUNG:

Khóa học sẽ diễn ra trong 4 buổi. Các bài giảng được thiết kế theo từng phần của bài báo khoa học, học viên sẽ được trang bị các kiến thức song song với thực hành trong mỗi buổi học, cụ thể:

 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

Buổi 1

Phần 1: Giới thiệu, tựa đề và tóm tắt

1. Giới thiệu về công bố quốc tế

2. Cách viết tựa đề (title) bài báo

3. Cách viết bản tóm tắt (abstract)

2

Buổi 2

Phần 2: Dẫn nhập và phương pháp

4. Cách viết phần dẫn nhập (introduction)

5. Cách viết phần phương pháp (methods)

3

Buổi 3

Phần 3: Kết quả

6. Cách viết phần kết quả 1: văn bản

7. Cách viết phần kết quả 2: soạn bảng số liệu và biểu đồ

4

Buổi 4

Phần 4: Bàn luận

8. Cách viết phần bàn luận (discussion)

9. Cách trình bày tài liệu tham khảo

10. Cách soạn "cover letter" và trả lời bình duyệt

11. Những lí do bài báo bị từ chối

12. Thực hành

 

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Giảng viên đứng lớp là các nhà khoa học tiêu biểu trong các lĩnh vực, có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế; là thành viên ban biên tập hoặc hội đồng phản biện của các tạp chí quốc tế có uy tín:

1. PGS.TS Bạch Long Giang - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

- Là tác giả của trên 100 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí khoa học Quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus, 42 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Việt Nam và tham gia trên 40 Hội nghị Khoa học quốc tế về Công nghệ Vật liệu Nano và Ứng dụng.

- Là chủ nhiệm và thành viên của nhiều đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và quốc tế.

- Là một trong 68 nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015; Đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu vàng 2016 do Trung ương Đoàn trao tặng.

2. TS. Trần Nguyễn Hải - Giảng viên và Nghiên cứu viên - Viện nghiên cứu Khoa học Cơ Bản và Ứng dụng tại TP. HCM - Trường Đại Học Duy Tân.

- Là tác giả của 36 công trình (33/36 là tác giả chính). Trong đó, công trình theo xếp hạng của Thomson là: 20 bài (Q1), 5 bài (Q2), 4 bài (Q3), 3 bài (Q4), và 2 bài (Scopus). Hai chương sách đăng trên NXB Taylor & Francis và Springer.

- Hiện tại, là thành viên Ban biên tập (Editorial broad members) của tạp chí quốc tế “SN Applied Sciences” trên NXB Springer.

- Tham gia phản biện (reviewer) cho 26 tạp chí ISI, trong đó có16 tạp chí lớn thuộc NXB Elsevier. Tham gia phản biện cho một book proposal trên NXB Elsevier.

- Là phản biện viên xuất sắc (Outstanding Contribution in Reviewing) được công nhận bởi NXB Elsevier cho các tạp chí thuộc: Environmental Chemical Engineering, Applied Clay Science, Environmental Management, Cleaner Production, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

- Đã từng tổ chức thành công các buổi seminar chuyên đề về “Chiến Lược và Kỹ Năng Công Bố Công Trình Khoa Học Trên Tạp Chí Thuộc Danh Mục ISI” tại: trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Đại Học Cần Thơ, và Viện Công nghệ Môi trường (Viện Hàn Lâm).

- Là thành viên chủ chốt trong dự án "A low energy gravity fed membrane adsorption system for arsenic and bacteria removal from groundwater in developing countries" do chính phủ Úc và Google tài trợ, dự án thực hiện tại Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn Lâm.

3. TS. Trương Hải Nhung - Phó phòng Thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Là tác giả của 16 công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế, 10 công trình đăng trên tạp chí trong nước, 8 báo cáo tại hội nghị quốc tế.

- Đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Thanh niên Quả Cầu vàng 2016 do Trung ương Đoàn trao tặng.

4. GS.TS. Chung Hoàng Chương: Giảng viên Trường Đại học Tiểu ban San Francisco - Mỹ

- GS.TS Chung Hoàng Chương, giảng dạy tại trường Đại học Tiểu bang San Francisco - Mỹ, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế (SCIS) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu về đời sống kinh tế, văn hóa các quốc gia khu vực sông Mê Kông. Ông đã có nhiều chuyến đi thực địa tại các địa phương khác nhau dọc dòng sông bắt đầu từ thượng nguồn Trung Quốc, cũng như khảo sát các vùng miền dọc tại các tỉnh các nước Đông Nam Á mà dòng sông đi qua. Ông là tác giả của hàng ngàn cuốn sách kinh tế, văn hóa, xã hội, địa lý Việt Nam, nhiều bài báo trên các tạp chí quốc tế và nhiều sách quốc tế như: Asian - American Education, The Amerasians From Vietnam: A California Study...

5. PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư: Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Tài chính - Marketing.

- Là tác giả của 43 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

- Chủ nhiệm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và nhiều đề tài nghiên cứu cấp thành phố.

- Tham gia Hội đồng khoa học Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka, Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ.

- Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do Trung ương Đoàn trao tặng.

6. TS. Phạm Văn Việt: Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Là tác giả của 23 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó 09 bài thuộc danh mục Q1 (04 bài tác giả chính), 10 bài thuộc danh mục Q2 (07 bài tác giả chính), 02 bài thuộc danh mục Q3 (01 bài tác giả chính).

- 07 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước (05 bài tác giả chính).

- 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế (02 báo cáo tác giả chính) và quốc gia (02 báo cáo tác giả chính); 01 báo cáo Poster xuất sắc của hội nghị khoa học quốc tế.

- Đồng tác giả 03 sách tham khảo.

- Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Bộ (02 đề tài đã nghiệm thu đạt loại tốt, 01 đề tài đang triển khai) và 02 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

- Tham gia Ban biên tập 01 tạp chí khoa học quốc tế và phản biện cho 11 tạp chí khoa học quốc tế.

- Đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2018 do Trung ương Đoàn trao tặng.

 

7. TS. Đào Nguyên Khôi: Phó Trưởng Khoa Môi Trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

- Là tác giả của hơn 20 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó 01 bài là tác giả chính thuộc danh mục Q1, 04 bài thuộc danh mục Q2 (03 bài tác giả chính), 05 bài thuộc danh mục Q3 (03 bài tác giả chính) và 04 bài là tác giả chính thuộc danh mục Scopus.

- 21 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí trong nước (06 bài tác giả chính).

- 04 báo cáo khoa học là tác giả chính đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị quốc tế.

- 04 báo cáo khoa học đăng toàn văn trong kỷ yếu hội nghị trong nước.

- Tham gia phản biện cho một số tạp chí khoa học quốc tế và trong nước.

- Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Nhà nước đã nghiệm thu đạt yêu cầu, 04 đề tài cấp Bộ (03 đề tài đã nghiệm thu loại tốt, khá và đạt yêu cầu) và 01 đề tài cấp cơ sở đã nghiệm thu loại tốt.

- Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2015.

8. TS. Phạm Thị Phương Thùy: Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

- Là tác giả của hơn 17 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí quốc tế, trong đó 13 bài thuộc danh mục Q1 (4 bài tác giả chính), 4 bài thuộc danh mục Q2 (2 bài tác giả chính).

- 1 bài báo khoa học là tác giả chính đã công bố trên tạp chí trong nước.

- 1 báo cáo Poster xuất sắc của Hội nghị Công nghệ Hóa học (Hàn Quốc, 2007).

- Tác giả chính 1 chương sách chuyên khảo xuất bản quốc tế.

- Đồng tác giả 1 giải pháp hữu ích chứng nhận tại Hàn Quốc.

- Giải thưởng Bài báo SCI được trích dẫn nhiều nhất trong 5 năm (2009-2013) của tạp chí Water Research.

- Tham gia phản biện 2 tạp chí khoa học quốc tế và 1 tạp chí khoa học trong nước.

- Đại sứ sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

Lưu ý:  Ban tổ chức sẽ xếp lớp theo lĩnh vực và chuyên ngành của học viên, mỗi lớp học không quá 20 học viên.

IV.  THỜI GIAN KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ:

1. Thời gian khai giảng khóa 4: Bắt đầu từ ngày 15/6/2019.

Thời gian học: các buổi tối thứ 2, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 (bắt đầu từ 18g00 đến 20g00), hoặc cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

2. Học phí: 1.000.000Đ/ khóa/ học viên (một triệu đồng).

3. Địa điểm học: Cơ sở II - Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

(Số 05 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

V. ĐỊA ĐIỂM GHI DANH:

Học viên đăng ký tham gia khóa học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2019 tại Phòng Quản lý khoa học và Phát triển Dự án - Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn

Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38.230.780 - 0909.065.119 (gặp đồng chí Sơn Giang)

Website: www.khoahoctre.com.vn, Email: khoahoctre@gmail.com

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn